Veilig telen

Een categorie omwonenden maakt zich zorgen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving. Het is belangrijk dat deze zorgen serieus worden genomen. Deze zorgen komen ergens vandaan. De flyer "een goede buur is beter..!" is opgesteld door Nefyto, samen met Agrodis. Waarom omwonenden zich zorgen maken is zeer divers en lastig aan te geven. Het is een gevoel dat deels op feiten is gebaseerd. Naast de informatie en tips die worden gegeven in de genoemde flyer kunt u gebruik maken van onderstaande:
- Stelt u zich gelijkwaardig (o.a. qua houding en positie) op tot de bezorgde persoon.
- Ga tijdens een rustig moment (bv. buurtbarbecue) het gesprek aan en geef informatie over de (komende) situatie.
- Probeer duidelijk te krijgen waarop de zorgen zijn gebaseerd.
- Probeer de ander niet te overtuigen van uw gelijk.
- Luister naar elkaar, toon begrip en wees bereid om het op te lossen.
 
Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de verschillende manieren waarop het ‘risico’ wordt beleefd (risicoperceptie). Verschillende mensen ervaren eenzelfde onderwerp vaak op een heel verschillende manier. Hierbij kunt u als voorbeeld het roken nemen. Dit wordt vaak door rokers en mee-rokers heel verschillend ervaren. Een vergelijking kan worden gemaakt tussen een bewoner en een omwoner. Elementen die een rol spelen bij het ervaren van een risico als hoog of laag zijn:
Laag - Risico - Hoog
Laag - Vrijwilligheid - Hoog
Laag - Beheersbaarheid - Hoog
Laag - Openheid - Hoog
Laag - Vertrouwen - Hoog
Laag - Catastrofe - Hoog
Laag - Voordelen – Hoog
 
Een makkelijke oplossing is er niet. Wel een richting. Die begint met elkaar serieus nemen. De professionals zijn niet klaar met de constatering dat het 'allemaal emotie is'. Alleen voorlichting is niet genoeg voor een echte dialoog. Daar hoort ook bij: serieus rekening houden met de behoeftes én angsten van omwonenden. Maar 'burgers' kunnen er niet omheen dat het platteland economisch gebruikt wordt en dat gewasbescherming bij moderne landbouw hoort. Geven en nemen, er zit niks anders op.