Resistentie

Een smal middelenpakket, waarbij een teler slechts kan beschikken over een beperkt aantal (correctie-) middelen in zijn teelt, leidt ertoe dat eenzelfde middel steeds wordt toegepast. Dat werkt resistentie tegen een middel in de hand. Frequenter gebruik en toepassen van een hogere dosering door telers zijn hiervan het gevolg. Dit leidt ertoe dat een middel uiteindelijk niet meer bruikbaar is en wegvalt uit het pakket. Afwisseling in het gebruik van middelen is
daarom noodzakelijk.
 
Resistentieveredeling door middel van klassieke en nieuw ontwikkelde veredelingstechnieken zoals cisgenese15, biedt goede mogelijkheden om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Er zijn goede resultaten behaald, waarbij enkele gewassen met behulp van cisgenese resistent zijn gemaakt tegen bepaalde ziekten (aardappel tegen Phytophthora in het door de overheid gefinancierde DuRPH-project en appel tegen schurft). Dit biedt nieuwe kansen om het gewasbeschermingsmiddelengebruik te verminderen. De EFSA heeft gerapporteerd dat veredeling met behulp van cisgenese leidt tot gewassen die even veilig zijn als conventioneel veredelde gewassen. Het Kabinet zal daarom de kansen grijpen die deze nieuwe veredelingstechniek biedt en regelgeving waar mogelijk verminderen.