Onderzoek

Ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde methoden

Het gebruik van kennis, informatie en technologie door de sector kan beter. Hier is communicatie en voorlichting naar de sector voor nodig. Dit vereist een goede samenwerking tussen partijen. Route 2023 slaat een brug tussen bedrijfsleven, maatschappij, onderzoek en praktijk. Op termijn willen we de functionaliteiten via Route 2023 beschikbaar hebben waarmee een versterkte interactie op basis van de informatie voor een duurzame gewasbescherming zal plaatsvinden. Dit bijvoorbeeld tussen adviseurs en onderzoekers en tussen onderzoekers en burgers, etc.


Topsectoren beleid
Via het topsectoren beleid dragen de overheid en bedrijfsleven bij aan onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen en het effectief inzetten van chemische en niet-chemische middelen en methoden. De overheid verwacht dat sectororganisaties zich inzetten om de ontwikkelde kennis te vertalen naar de praktijk en deze toegankelijk te maken voor telers. Borging dat de maatregelen worden toegepast is daarbij een vereiste.