Glastuinbouw

In 2015 is het initiatief genomen om een Agrodis stuurgroep glastuinbouw op te zetten. Hier wordt gezamenlijk met LTO Glaskracht uitvoering aan gegeven. Zo is een uitvoerige knelpuntenanalyse uitgevoerd, waarbij de meest kansrijke routes voor een oplossing zijn benoemd en de partijen die hiervoor nodig zijn, zijn geactiveerd.
 
Agrodis en veel van haar leden zijn actief betrokken bij diverse projecten gericht op verdere verduurzaming van teelten. Hier komt veel kennis, informatie en technologie bij kijken. Het is een uitdaging om goed grip te houden op alle informatie die nodig is voor een verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Eén van de doelen van ROUTE 2023 is om zoveel mogelijk ‘tools’, die de mensen in de praktijk nodig hebben, permanent  beschikbaar te stellen. Hieronder is een opsomming gegeven:
 
Website glastuinbouw waterproof
Glastuinbouw waterproof / zuiveringstechniek
Toolbox ‘Bescherm bewust’ voor glastuinbouw en hovenierssector