Bloembollen

In 2014 is het initiatief genomen om een Agrodis stuurgroep bloembollen op te zetten. Vanuit de distributie is met de KAVB vastgesteld dat er momenteel veel knelpunten bestaan en dat handhaving steeds straffer plaatsvindt, “het is vijf voor twaalf”. Zo heeft een uitvoerige knelpuntenanalyse plaatsgevonden waarbij de meest kansrijke routes voor een oplossing zijn benoemd en de partijen die hiervoor nodig zijn, zijn geactiveerd. De aanpak van de stuurgroep heeft tot veel activiteiten geleid. Naast het uitvoeren van de analyse, is aan de slag gegaan met de meest kansrijke oplossingsroutes, er zijn veel contacten met partijen, er is een bijeenkomst voor adviseurs gehouden,  voorbeeldsheets zijn opgezet. Dit alles in nauwe samenwerking met de KAVB.

Agrodis en veel van haar leden zijn actief betrokken bij diverse projecten gericht op verdere verduurzaming van teelten. Hier komt veel kennis, informatie en technologie bij kijken. Het is een uitdaging om goed grip te houden op alle informatie die nodig is voor een verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Het Agrodis initiatief ROUTE 2023 wenst hier een bijdrage aan te leveren. Eén van de doelen van ROUTE 2023 is om zoveel mogelijk ‘tools’ permanent beschikbaar te stellen, die de mensen in de praktijk nodig hebben. Hieronder is een opsomming gegeven:

Voorbeeldsheets winterlezingen bloembollen
KAVB-factsheet Emissiebeperking tijdens de bolontsmetting
KAVB-factsheet Opvang en zuivering
KAVB-factsheet Bedrijfsgebouwen en erf
KAVB-factsheet Laden en Transport
KAVB-factsheet Spoelen
 
Agrodis factsheet Toelatingsproces gewasbescherming
Agrodis factsheet Toelatingsproces gewasbeschermingsmiddelen en bijengezondheid
Agrodis factsheet Toelatingsproces gewasbeschermingsmiddelen en de menselijke gezondheid

Poster emissiebeperking