Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is initiatiefnemer van het project Schoon Water Brabant. Hierover is meer informatie elders op deze site beschikbaar.
1. Op verzoek van Agrodis beschrijft Schoon Water Brabant haar werkwijze in een afgebakende vorm.
2. Schoon Water Brabant werkt een ‘recept’ uit waar de goede resultaten van het project in verwerkt worden.
3. Agrodis organiseert in 2014 een bijeenkomst waarbij de mogelijkheden worden besproken om dit ‘recept’ een plek te geven in de reguliere werkwijze van de adviseurs.

Klik hier voor de link