Flevoland

Het actieplan Bodem & Water is de Flevolandse uitwerking van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De drie hoofdrolspelers: LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland hebben afgesproken om de komende zes jaar, vanaf begin 2014, een programma van activiteiten te organiseren en een verbindende factor te zijn tussen de al bestaande en komende initiatieven. Via deze link vindt u het Actieplan Bodem en Water Flevoland.

In de provincie Flevoland werken LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland samen in het Actieplan Bodem & Water. Emissiereductie en het gebruik van de zogenoemde erfemissiescan past heel goed hierin en zeker ook het initiatief vanuit Agrodis om dit gebruik te bevorderen. Bij het uitvoeren van een erfemissiescan is het in veel situaties aan te raden om extra begeleiding in te schakelen. Het Actieplan Bodem & Water en Agrodis willen graag via de voorlopers het peloton in beweging krijgen. Om hier invulling aan te geven, worden kennisvouchers ter beschikking gesteld aan de telers in Flevoland. Deze vouchers zijn inwisselbaar bij de adviseurs die zijn getraind op het gebied van emissieroutes, milieuregels en maatregelen. Met de deelnemende distributeurs en adviesdiensten is een werkwijze afgesproken, zodat zij een vergoeding kunnen ontvangen voor de ingediende kennisvouchers via Agrodis.
 
Erfemissiescan