Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Duurzame teelt, ICM, Onderzoek, Resistentie, Veilig telen, Veilig werken, Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Rapport

Publicatie PBL rapport - Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd. Tussenevaluatie nota GGDO

Gepubliceerd op: 23-7-2019 13:59:05
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vorige maand bovengenoemd rapport gepubliceerd. In deze tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst staat de vraag centraal of de tussendoelen van de nota zijn gehaald en wat de bijdrage van het beleid en van private partijen daaraan is geweest. Ook wordt ingegaan op een aantal opties om de doelen van de nota in 2023 dichterbij te brengen.

Om het hele rapport te lezen, klik hier
 
Bruikbaarheid: 0