Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Rapport

Brochure perceelemissie in de hand

Gepubliceerd op: 10-12-2019 10:11:26
Dir rapport van de het project 'perceelemissie in de hand' zet de ervaringen van een groot aantal telers die zich inzetten om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen via afspoeling en uitspoeling terug te dringen op een rij. Door deze inzet nemen zij verantwoordelijkheid en zorgen dat ze zelf aan het stuur blijven zitten bij de ontwikkeling en toepassing van haalbare en betaalbare oplossingen voor een lastig probleem. De oplossing van dit probleem is belangrijk voor het in stand houden van een zo breed mogelijk middelenpakket. In de praktijk blijkt dit niet altijd makkelijk te zijn en vraagt dit maatwerk. De telers in Friesland worden in dit project ondersteund door de verschillende erfbetreders / stakeholders die betrokken zijn.

Om de brochure te lezen, klik hier.
Bruikbaarheid: 0