Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Rapport

Aan de slag met de Erfemissiescan

Gepubliceerd op: 10-12-2019 10:27:43
Afspeoling van gewasbeschermingsmiddelen via het erf naar het oppervlaktewater komt regelmatig voor. Het is dan een belangrijke emissieroute voor verontreiniging van het milieu. Normoverschrijdingen in oppervlaktewater zijn aanleiding om extra beperkingen in toelatingen of aangescherpte eisen in toepassing van middelen op te leggen. Gebruik van de Erfemissiescan is de eerste stap op weg naar verbetering. Het doel van de leden van BO Akkerbouw, zoals gesteld in het Actieplan Plantgezondheid, is dat 90% van de akkerbouwers in 2020 de Erfemissiescan heeft ingevuld. Akkerbouw-organisaties en adviseurs gaan daarom met akkerbouwers aan de slag met de Erfemissiescan.

Klik hier voor de brochure.
Bruikbaarheid: 0