Home


Route 2023: dé route voor een gezonde teelt.
 
  1. Route 2023 is het portaal voor kennis en innovatie van een duurzame gewasbescherming.
  2. Route 2023 biedt ondersteuning aan het dagelijks functioneren van erfbetreders in de land- en tuinbouw, zoals: teeltadviseurs en toezichthouders van de waterschappen.
  3. Route 2023 staat in dienst van het bereiken van de doelstellingen uit de 2e nota duurzame gewasbescherming (“gezonde groei, duurzame oogst”).
  4. Route 2023 wenst een brug te slaan tussen het onderzoek, de maatschappij en de praktijk.
  5. Route 2023 is opgezet om versnippering van informatie voor een duurzame gewasbescherming tegen te gaan en hiermee de vindbaarheid te verbeteren.
  6. Route 2023 is opgezet om de informatie voor een duurzame gewasbescherming op een centrale en eenduidige wijze aan te bieden en hiermee de toepasbaarheid te verbeteren.
  7. Route 2023 is opgezet om vraag en aanbod van de informatie voor een duurzame gewasbescherming beter met elkaar te verbinden, zodat de toepasbaarheid wordt verbeterd.
  8. Route 2023 wenst op termijn de functionaliteiten beschikbaar te hebben waarmee een versterkte interactie op basis van de informatie voor een duurzame gewasbescherming zal plaatsvinden. Dit bijvoorbeeld tussen adviseurs en onderzoekers en tussen onderzoekers en burgers, etc.
  9. Route 2023 wenst een platform te bieden waarmee veelbelovende initiatieven, zoals; innovaties, producten en andere maatregelen voor een duurzame gewasbescherming gestimuleerd worden.
  10. Route 2023 wenst zoveel mogelijk ‘tools’ permanent beschikbaar te stellen, welke (teelt)adviseurs nodig hebben bij de begeleiding van de praktijk in een verdere verduurzaming van de gewasbescherming.
 
Route 2023 is een initiatief van de vereniging Agrodis, de brancheorganisatie van toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Zij leveren een totaalpakket aan gewasbescherming voor een gezonde teelt.
Verder verduurzamen doe je samen.