Welkom

bij Route 2023


Route 2023; dé route voor een gezonde teelt.

Route 2023 is een initiatief van de vereniging Agrodis ter ondersteuning en versterking van het dagelijkse functioneren van de erfbetreders, zoals de teeltadviseurs en de medewerkers van de waterschappen. Route 2023 staat in dienst van het bereiken van de doelstellingen uit de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'. Route 2023 slaat een brug tussen het onderzoek, maatschappij en de praktijk.

Met deze goede verbinding zal informatie rondom duurzame gewasbescherming beter worden uitgewisseld en ontsloten. Route 2023 verbetert de vindbaarheid van de gewenste (teelt)maatregelen. Zo ook de veelbelovende maatregelen vanuit de verschillende projecten.
 
 
 
 


Type